Israël: Gods weg naar wereldvrede

Zeer nauwgezet en Bijbelgetrouw leert ds. Willem Glashouwer in deze cursus dat wij Jezus en Zijn Koninkrijk op aarde mogen verwachten. Dus niet alleen vrede in je hart en straks vrede in de hemel. Maar vrede op aarde.

In totaal presenteert de dominee 40 uitwerkingen van het heil dat zicht ontvouwt op aarde. En daarin staat Israël telkens weer centraal. Het wordt duidelijk wat de Bijbel profetisch schildert over de toekomst van Israël, de Gemeente, de volkeren en de wereld.

Israël: Gods weg naar wereldvrede